ثبت نام الکترونیکی قبول شدگان سال 1398

شماره داوطلبی / کد شناسایی :
کد ملی:

   

قابل توجه پذيرفته شدگان بدون آزمون سال 1398 (استعدادهای درخشان) و سوابق تحصیلی: جهت ورود از شماره شناسنامه خود بجای شماره داوطلبی استفاده نمایید.


آزمون